lesson

EĞİTİM BİLİMLERİ

star
star
star
star
star
Modüller
 • check gelişim psikolojisi incele
 • check öğrenme psikolojisi incele
 • check rehberlik ve özel eğitim incele
 • check ölçme ve değerlendirme incele
 • check program geliştirme incele
 • check öğretim ilke ve yöntemleri incele
 • check öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı incele
 • check sınıf yönetimi incele
timer

Kursa/Eğitime Katıl

Kurs detaylayrına erişim

Kayıttan Dersler
660.00 ₺650
Canlı ve Kayıttan Dersler
660 ₺650


Detaylı bilgi için
Eğitim/Kurs Danışmanları
 • check cihan hoca
Değerlendirmeler
4.9
star star star star star
star star star star star
star star star star star_border
star star star star_border star_border
star star star_border star_border star_border
star star_border star_border star_border star_border
Kursa Ait Modüller
gelişim psikolojisi

Dersler
 • check GELİŞİM-gelişimin temel kavramları:gelişimi etkileyen faktörler
 • check GELİŞİM-psikolojideki yaklaşımlar:bilimsel araştırma yöntemleri
 • check GELİŞİM-gelişimi etkileyen faktörler, gelişimin ilkeleri ve gelişim görevleri
 • check GELİŞİM-fiziksel/psikomotor gelişim
 • check GELİŞİM-bilişsel gelişimi etkileyen faktörler
 • check GELİŞİM-piaget ve bilişsel gelişim dönemleri
 • check GELİŞİM-piaget:somut ve soyut işlemler dönemi ve bruner bilişsel gelişim
 • check GELİŞİM-Vygotsky:bilişsel gelişim, Gagne:bilişsel gelişim, Piaget:dil gelişimi
 • check ...

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


öğrenme psikolojisi

Dersler
 • check ÖĞRENME (davranışçı yaklaşım, klasik koşullanma ve ilkeleri)
 • check ÖĞRENME (klasik koşullanmanın ilkeleri)
 • check ÖĞRENME (klasik koşullanmanın ilkeleri.2)
 • check ÖĞRENME-edimsel koşullanma:pekiştirme ve ceza
 • check ÖĞRENME-edimsel koşullanma:pekiştirme ve ceza uygulanırken dikkat edilecek hususlar ve pekiştirme tarifeleri
 • check ÖĞRENME-edimsel koşullanmanın ilkeleri ve davranış kontrol teknikleri
 • check ÖĞRENME-Bitişik Kuram (Watson-Guthrie) ve Bağ Kuramı(Thorndike)-giriş
 • check ÖĞRENME-bağ kuramı(Thorndike) temel kavramlar ve bilişşel ağırlıklı davranışçı yaklaşım-işaret Kuramı(Tolman)
 • check ...

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


rehberlik ve özel eğitim

Dersler
 • check REHBERLİK-psikolojik danışma kuramları ve rehberlik ilkeleri
 • check REHBERLİK-rehberlik modelleri
 • check REHBERLİK-rehberlik türleri:kapsamına göre doğrudan sunulan hizmetler
 • check REHBERLİK-rehberlik türleri:kapsamına göre dolaylı sunulan hizmetler ve kademesine göre rehberlik
 • check REHBERLİK-problem(konu) alanına göre rehberlik
 • check REHBERLİK-mesleki rehberlik kuramları:işlevine göre rehberlik
 • check REHBERLİK-bireyi tanıma teknikleri:test teknikleri
 • check REHBERLİK-bireyi tanıma teknikleri:test dışı teknikler
 • check ...

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


ölçme ve değerlendirme

Dersler
 • check ÖLÇME-temel kavramlar:ölçme, ölçüm, ölçüt, değişkenler ve değerlendirme
 • check ÖLÇME-ölçmede sıfır, birim ve ölçme türleri
 • check ÖLÇME:ölçme ve ölçek türleri
 • check ÖLÇME-hata, geçerlilik, güvenirlik ve geçerlilik-güvenirlik arası ilişki
 • check ÖLÇME-güvenirlik ve geçerlilik
 • check ÖLÇME-geçerlik ve madde istatistiği
 • check ÖLÇME-çeldiriciler, madde varyansı ve sapması, mod-medyan
 • check ÖLÇME-aritmetik ortalama ve çarpıklık katsayısı
 • check ...

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


program geliştirme

Dersler
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-programda bulunması gereken özellikler ve posner'in eğitim türleri
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-felsefeler
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-ihtiyaç belirleme tasarıları
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-ihtiyaç belirleme yaklaşım, teknik ve modelleri
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-temel kavramlar
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-bloom’un bilişsel alan taksonomisi
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-duyuşsal&psikomotor alan taksonomisi ve içerik belirleme yaklaşımları
 • check PROGRAM GELİŞTİRME-T.T.K-eğitim sisteminin temelleri ve geleneksel değerlendirme

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


öğretim ilke ve yöntemleri

Dersler
 • check ÖYT-öğretim ilkeleri
 • check ÖYT-düşünme becerileri
 • check ÖYT-öğretim modelleri.1
 • check ÖYT-öğretim modelleri.2
 • check ÖYT-öğretim modelleri.3
 • check ÖYT-öğretim modelleri.4
 • check ÖYT-öğretim stratejileri
 • check ÖYT-anlatım ve tartışma yönteminin teknikleri

Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı


Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100


sınıf yönetimi


Kayıttan Dersler
110.00 ₺100
Canlı ve Kayıttan Dersler
110 ₺100